Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:27 | 15/06/2024
Nhiều mây 33°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Thấp/Cao
27.1°/35.5°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.59 km/giờ
Điểm ngưng
30.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
527.38
NH3
3.48
NO
0
NO2
5.57
O3
34.33
PM10
51.71
PM25
44.13
SO2
4.47

Thời tiết Phường Thanh Sơn - Uông Bí theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thanh Sơn - Uông Bí trong 12h tới

Thời tiết Phường Thanh Sơn - Uông Bí những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Thanh Sơn - Uông Bí những ngày tới

Lượng mưa Phường Thanh Sơn - Uông Bí những ngày tới