Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa vừa
Huyện Sơn Tịnh
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.53

Tin tức thời tiết