Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 14/07/2024
Thấp/Cao
24.3/ 24.6°
Tầm nhìn
9.78 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.2/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 24.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Thấp/Cao

24.2°/33.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.07 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0