Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.9/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Thấp/Cao

23.7°/28.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8.22 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

4.26