Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 06/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0