Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

983 mb

Gió

15.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tịnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0