Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
34/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.2/ 23.2°
Sáng/Tối
21.5/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 24.5°
Sáng/Tối
22.1/ 33.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 25.9°
Sáng/Tối
22.1/ 33.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 26.3°
Sáng/Tối
23.2/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Thấp/Cao

21.5°/38.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0