Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:43 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.22