Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Huyện Sơn Tịnh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

9.36 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.36