Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ

10:00

27°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.83 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.66 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.49 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.9 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.44 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.47 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.82 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.71 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.09 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.4 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.72 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.52 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.96 km/giờ

10:00

32°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
65%
0.97 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.4 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.57 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.07 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.85 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.97 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.24 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.98 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.16 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.74 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.98 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.46 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.06 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.47 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.36 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.47 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.85 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.75 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.25 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.25 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.13 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.45