Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.4