Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa rất nặng
Huyện Sơn Tịnh
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0