Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Thấp/Cao

24.6°/34.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0