Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:25
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0