Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:23 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tịnh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.36