Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:25 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Tịnh
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.04