Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:25 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.1/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Thấp/Cao

23.6°/28.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

4.91