Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:13 | 26/07/2024
Thấp/Cao
27.7/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.7/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.9/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Thấp/Cao

26.2°/34.2°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0