Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Thấp/Cao

25°/35.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0