Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:51 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.15 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.72 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.27 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.95 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.06 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.84 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.97 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.05 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.05 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.51 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.45 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.89 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.23 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.29 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.1 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.83 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.89 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.56 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.68 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.63 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.71 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.94 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.78 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.87 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.84 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.2 km/giờ
Huyện Minh Long
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

8.24 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0