Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:05 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.23