Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:43 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0