Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:06
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mưa nhẹ
Huyện Minh Long
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:06
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

0.99 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0