Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.1/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 24.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Thấp/Cao

23.8°/33.8°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

9.11