Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
40.2/ 27°
Sáng/Tối
23.5/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.8/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.1/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.1/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.1/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 36.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.7/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.9/ 24.8°
Sáng/Tối
27.1/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Thấp/Cao

23.8°/41.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0