Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0