Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:40 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:13
Mưa vừa
Huyện Minh Long
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

2.89 km

Gió

3.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.09