Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:04 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:22
Mưa nhẹ
Thị xã Thái Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0