Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.64