Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Thấp/Cao

25°/32.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0