Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 24/05/2024
Nhiều mây 25.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25.2°/32.1°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.96 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
614.17
NH3
6.71
NO
0.01
NO2
6.68
O3
8.58
PM10
44.81
PM25
41.2
SO2
1.48

Thời tiết Phường Long Sơn - Thị xã Thái Hoà theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Long Sơn - Thị xã Thái Hoà trong 12h tới

Thời tiết Phường Long Sơn - Thị xã Thái Hoà những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Long Sơn - Thị xã Thái Hoà những ngày tới

Lượng mưa Phường Long Sơn - Thị xã Thái Hoà những ngày tới