Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Thấp/Cao

23°/41°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0