Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Thị xã Thái Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.59