Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.7/ 15.1°
Sáng/Tối
14.4/ 16.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 19.9°
Sáng/Tối
15.7/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 22.8°
Sáng/Tối
18.6/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
41/ 24.6°
Sáng/Tối
21.7/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.5/ 19.8°
Sáng/Tối
22.3/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 20.6°
Sáng/Tối
19.1/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 21.2°
Sáng/Tối
20.2/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 19.6°
Sáng/Tối
22.7/ 20.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 20.4°
Sáng/Tối
19.5/ 20.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.5°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
22.6/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.5°
Sáng/Tối
21.5/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Thấp/Cao

16°/35.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

10.9 °C

Chỉ số UV

2.07