Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:13 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
28/ 26.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Thấp/Cao

24.5°/36.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0