Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 26/05/2024
Nhiều mây 29.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Thấp/Cao
26.1°/35.3°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.77 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
4.31

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
407.22
NH3
0.95
NO
0.07
NO2
0.71
O3
37.55
PM10
1.59
PM25
1.16
SO2
0.27

Thời tiết Phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà trong 12h tới

Thời tiết Phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà những ngày tới

Lượng mưa Phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà những ngày tới