Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:36 | 21/04/2024
Mây rải rác 26.1°

Mây rải rác

Cảm giác như 27.3°.

Thấp/Cao
24.9°/39.1°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.7 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
547.41
NH3
5.64
NO
0
NO2
5.1
O3
45.42
PM10
32.85
PM25
28.19
SO2
1.8

Thời tiết Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà trong 12h tới

Thời tiết Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà những ngày tới