Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22.3/ 20.6°
Sáng/Tối
19.2/ 22.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.2/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 18.4°
Sáng/Tối
21.1/ 18.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19°
Sáng/Tối
18.8/ 24.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.9/ 20.5°
Sáng/Tối
18.5/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 22.6°
Sáng/Tối
19.7/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.3°
Sáng/Tối
21/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.6°
Sáng/Tối
23.1/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Thấp/Cao

20.3°/25.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

0.41