Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mây thưa
Thị xã Thái Hoà
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.73 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.42