Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Thấp/Cao

12°/26°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0