Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 27.5°
Áp suất

995 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 26.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Thấp/Cao

25.7°/32.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0