Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
22.8/ 18.4°
Sáng/Tối
21/ 20.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.4°
Sáng/Tối
18/ 20.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.8°
Sáng/Tối
18.8/ 19.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 18.5°
Sáng/Tối
19/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.4°
Sáng/Tối
17.6/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.3°
Sáng/Tối
20.1/ 22.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 16.5°
Sáng/Tối
20.2/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18°
Sáng/Tối
15.9/ 18.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 18.8°
Sáng/Tối
17.7/ 19.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.6°
Sáng/Tối
19.2/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.4°
Sáng/Tối
21.2/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 22.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.9/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.7/ 22.9°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.4°
Sáng/Tối
21.7/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 23.7°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22.9°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 28.8°
Sáng/Tối
23.3/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Thấp/Cao

19.3°/22.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0