Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Mưa nhẹ
Thị xã Thái Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.4