Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.3°
Sáng/Tối
25.1/ 39.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.5/ 31.6°
Sáng/Tối
27.7/ 39.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.5/ 33.8°
Sáng/Tối
28.8/ 42.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.9/ 34.3°
Sáng/Tối
30.7/ 41.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.1/ 31°
Sáng/Tối
30.6/ 41°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

25°/41.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0