Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

2.24 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.06