Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 06/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
9.77 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0