Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:34 | 25/07/2024
Thấp/Cao
25.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.7/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
39.7/ 39.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
33.4/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Thấp/Cao

25.5°/40°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0