Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0