Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:10 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0