Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
35.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 36.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 29.2°
Sáng/Tối
26.1/ 40.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 39.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

25.1°/42.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

1.12