Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.56