Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Nhiều mây

13:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.78 km/giờ

16:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.65 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.66 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:20
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.19 km/giờ

04:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.24 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.23 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.83 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.42 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.39 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.67 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.09 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.31 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.22 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.13 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.1 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.49 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.7 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.61 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.67 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.61 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.65 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.92 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.13 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.02 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:21
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.49 km/giờ

07:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.4 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.72 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.89 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.87 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.69 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.17 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:21
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.09 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.2 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.15 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.64 km/giờ
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

9.2 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0