Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.28 km/giờ

10:00

27.8°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.03 km/giờ

13:00

29.3°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.28 km/giờ

16:00

29°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.77 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.43 km/giờ

10:00

30.8°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.75 km/giờ

13:00

30.5°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.29 km/giờ

16:00

28.9°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.64 km/giờ

19:00

25.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ

22:00

25°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.59 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.83 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.33 km/giờ

10:00

32.9°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.03 km/giờ

13:00

33.8°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.54 km/giờ

16:00

29.3°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.3 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.75 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.51 km/giờ

04:00

25.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.44 km/giờ

13:00

30.2°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.75 km/giờ

16:00

29.3°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.7 km/giờ

19:00

27.2°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.43 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ

04:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

07:00

25.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.37 km/giờ

10:00

27.5°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.37 km/giờ

13:00

29°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.13 km/giờ

16:00

31.7°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.79 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.52 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.08 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.14 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Thấp/Cao

24.6°/31.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0