Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Nhiều mây

07:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.45 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.24 km/giờ

13:00

35°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.83 km/giờ

16:00

37°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
0.9 km/giờ

19:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.27 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa

01:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.52 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.42 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.37 km/giờ

10:00

34°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.08 km/giờ

13:00

36°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
1.2 km/giờ

16:00

33°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
0.53 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.68 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.2 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ

07:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.02 km/giờ

10:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.05 km/giờ

13:00

33°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.41 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.76 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.4 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

04:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.04 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.62 km/giờ

10:00

32°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.39 km/giờ

13:00

32°C / 39°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
0.28 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.29 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.58 km/giờ

22:00

25°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.72 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.97 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

10:00

29°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.35 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.71 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.39 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.33 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.16 km/giờ

04:00

24°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.29 km/giờ
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.17