Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa vừa

07:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.44 km/giờ

10:00

27°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.06 km/giờ

13:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.22 km/giờ

16:00

27°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.58 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.38 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.33 km/giờ

04:00

24.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

13:00

32.8°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.02 km/giờ

16:00

31.9°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.66 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.06 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
38.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 28.1°
Áp suất

996 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.56 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.64 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.53 km/giờ

10:00

34.8°C / 41.3°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.21 km/giờ

13:00

38.9°C / 44.2°C
Mây cụm Mây cụm
40%
1.04 km/giờ

16:00

32.9°C / 39.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.32 km/giờ

19:00

29°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.83 km/giờ

22:00

27.4°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
38/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.75 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.67 km/giờ

07:00

27°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.55 km/giờ

10:00

35.3°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.43 km/giờ

13:00

38.8°C / 45.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
1.28 km/giờ

16:00

35.2°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
0.8 km/giờ

19:00

30.6°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.82 km/giờ

22:00

28.8°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.47 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Thấp/Cao

24.3°/32.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0