Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:38 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Thấp/Cao

22°/39°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0