Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa vừa
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7.73 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.29

Tin tức thời tiết