Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:49 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Quế Phong
Đã cập nhật 14 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8.66 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

10.73