Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:03 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0