Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
38.4/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 28.6°
Sáng/Tối
26.9/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 27.6°
Sáng/Tối
29.1/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 27.1°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 26.5°
Sáng/Tối
28.9/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 38.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 44.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Thấp/Cao

26.9°/38.4°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

10.59