Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.53 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.58 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.25 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.77 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.64 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.01 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.05 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.79 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.51 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.15 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.63 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.96 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.5 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.5 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.46 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.39 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.86 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.78 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.71 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.43 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.86 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.85 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
99%
1.01 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.92 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.35 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.89 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.16 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.07 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0