Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 27/01/2023
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1026 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0