Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 26/06/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.38