Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 02/03/2024
Thấp/Cao
11.8/ 11.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12.3/ 12.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12.9/ 12.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.6/ 14.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.6/ 17.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.3/ 16.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.8/ 16.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 14.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Thấp/Cao

11.3°/21°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

5.5 °C

Chỉ số UV

1.47