Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:43 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
11.6/ 13°
Sáng/Tối
10.4/ 12.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:55
Mưa nhẹ

07:00

10.4°C / 10.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.14 km/giờ

10:00

10.6°C / 10.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.99 km/giờ

13:00

11.1°C / 11.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.99 km/giờ

16:00

12.6°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.12 km/giờ

19:00

12.7°C / 11.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.13 km/giờ

22:00

12.9°C / 11.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
13.1/ 12.6°
Sáng/Tối
12.8/ 13.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Mưa nhẹ

01:00

12.2°C / 11.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.82 km/giờ

04:00

12.7°C / 11.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.9 km/giờ

07:00

12.7°C / 12.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.02 km/giờ

10:00

13.4°C / 13.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.09 km/giờ

13:00

13.6°C / 13.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.04 km/giờ

16:00

13.8°C / 13.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.03 km/giờ

19:00

12.7°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.92 km/giờ

22:00

13.5°C / 12.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
14.3/ 15°
Sáng/Tối
13.7/ 14.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Mưa nhẹ

01:00

12.5°C / 12.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ

04:00

13.1°C / 13.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.68 km/giờ

07:00

13.4°C / 13.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

10:00

14.2°C / 14.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.72 km/giờ

13:00

14.1°C / 14.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.86 km/giờ

16:00

14.7°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.05 km/giờ

19:00

14.3°C / 14.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.96 km/giờ

22:00

14.5°C / 13.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
13.6/ 11.8°
Sáng/Tối
12.5/ 12.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ

01:00

13°C / 13.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ

04:00

13.1°C / 12.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.15 km/giờ

07:00

12.4°C / 12.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.2 km/giờ

10:00

12.3°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.29 km/giờ

13:00

13.8°C / 12.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.31 km/giờ

16:00

12.5°C / 12.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.29 km/giờ

19:00

12.7°C / 11.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.18 km/giờ

22:00

11.8°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 10.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:55
Thấp/Cao

10.9°/13.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

9.2 °C

Chỉ số UV

0