Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:55 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.4/ 28.6°
Sáng/Tối
25.9/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.3/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

24.6°/39.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0