Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:06 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.59