Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:16 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:32
Thấp/Cao

11°/22°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

5.93