Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0.13