Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.61