Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Thấp/Cao

23.4°/34.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0