Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây rải rác
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0