Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Nhiều mây
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Thấp/Cao

15°/27°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.54