Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
16/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0