Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:39
Thấp/Cao

25°/33.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

2.99