Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0