Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:34 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0