Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
21/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mây rải rác
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật 55 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0