Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
13/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1021 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Tràng Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0