Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:42 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.1°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 25.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.8°
Sáng/Tối
26.7/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 23.6°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Thấp/Cao

20.8°/36.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0.99