Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 21/04/2024
Mây cụm 28.5°

Mây cụm

Cảm giác như 31.8°.

Thấp/Cao
26.7°/36.1°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.21 km/giờ
Điểm ngưng
22.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
250.34
NH3
0.73
NO
0
NO2
0.44
O3
38.62
PM10
3.87
PM25
2.95
SO2
0.22

Thời tiết Huyện An Biên - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Biên - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện An Biên - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện An Biên - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện An Biên - Kiên Giang những ngày tới