Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:13 | 24/07/2024
Nhiều mây 27.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
26.6°/30.9°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.09 km/giờ
Điểm ngưng
23.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
283.72
NH3
0.59
NO
0
NO2
1.24
O3
39.7
PM10
2.31
PM25
1.61
SO2
0.26

Thời tiết Huyện Giang Thành - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Giang Thành - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang những ngày tới