Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 26/07/2024
Nhiều mây 26.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Thấp/Cao
25.9°/31.3°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.84 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
300.41
NH3
2.66
NO
0
NO2
2.25
O3
34.33
PM10
3.34
PM25
2.19
SO2
0.47

Thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang những ngày tới