Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:16 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 24.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

24.3°/31.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0