Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 26/05/2024
Nhiều mây 34.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Thấp/Cao
28.6°/35.9°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.4 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
12.3

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
667.57
NH3
6.97
NO
0.2
NO2
4.07
O3
100.14
PM10
29.2
PM25
22.28
SO2
3.93

Thời tiết Xã Nam Yên - Huyện An Biên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Yên - Huyện An Biên trong 12h tới

Thời tiết Xã Nam Yên - Huyện An Biên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nam Yên - Huyện An Biên những ngày tới

Lượng mưa Xã Nam Yên - Huyện An Biên những ngày tới