Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:46 | 26/05/2024
Nhiều mây 34.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Thấp/Cao
28.1°/34.7°
Độ ẩm
57%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.24 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
7.35

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
554.09
NH3
4.88
NO
0.07
NO2
3.56
O3
82.97
PM10
21.53
PM25
16.07
SO2
2.92

Thời tiết Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên những ngày tới