Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 23/06/2024
Mưa nhẹ 27.1°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.8°.

Thấp/Cao
25.2°/28.1°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.59 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
220.3
NH3
0.06
NO
0
NO2
0.49
O3
24.32
PM10
0.56
PM25
0.5
SO2
0.12

Thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tiên - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Hà Tiên - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Hà Tiên - Kiên Giang những ngày tới