Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
27.6/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 30.8°
Sáng/Tối
27/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.1/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 30.2°
Sáng/Tối
28.8/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Thấp/Cao

27.5°/36.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.64