Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.8°
Sáng/Tối
22.5/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

24.2°/31.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0