Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Thấp/Cao

28.9°/33.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.43 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.68