Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 24/07/2024
Mưa nhẹ 29.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.7°.

Thấp/Cao
28.1°/29.3°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.53 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
253.68
NH3
0.09
NO
0.01
NO2
0.28
O3
43.63
PM10
5.86
PM25
2.89
SO2
0.18

Thời tiết Huyện Kiên Lương - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kiên Lương - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang những ngày tới