Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:52 | 19/07/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Thấp/Cao

25.4°/28.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5.85 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0