Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 13/06/2024
Mây cụm 28.6°

Mây cụm

Cảm giác như 32.3°.

Thấp/Cao
28.8°/28.3°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.43 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
216.96
NH3
0.02
NO
0
NO2
0.45
O3
28.61
PM10
1.54
PM25
0.57
SO2
0.16

Thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Hải - Kiên Giang những ngày tới