Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:00 | 22/04/2024
Nhiều mây 27.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Thấp/Cao
27.4°/36.5°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.7 km/giờ
Điểm ngưng
22.5 °C
Chỉ số UV
0.64

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
290.39
NH3
1.96
NO
0.08
NO2
1.56
O3
37.19
PM10
5.24
PM25
3.85
SO2
0.51

Thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Kiên Giang những ngày tới