Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:46 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

07:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
8.1 km/giờ

10:00

27°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
8.05 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
7.61 km/giờ

16:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.95 km/giờ

19:00

26.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
7.12 km/giờ

22:00

26.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.78 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.91 km/giờ

04:00

27°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.15 km/giờ

07:00

27°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.29 km/giờ

10:00

28.5°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
7.92 km/giờ

13:00

28.1°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
7.72 km/giờ

16:00

27°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.47 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.59 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

01:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.24 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.79 km/giờ

07:00

26.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.63 km/giờ

10:00

27.5°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.92 km/giờ

13:00

29.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.17 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
6.39 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
5.24 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.64 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.63 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.51 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.27 km/giờ

13:00

27.1°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.71 km/giờ

16:00

28.2°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.66 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.11 km/giờ

22:00

26°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.58 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Thấp/Cao

25.6°/29.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0