Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:32 | 13/07/2024
Thấp/Cao
27.5/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.3/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

27°/35.5°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

9.95