Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Huyện Tiên Lữ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0