Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:42 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Thấp/Cao

24.3°/34.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0