Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Nhiều mây

04:00

25.5°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.99 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.55 km/giờ

10:00

29.5°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.33 km/giờ

13:00

34.6°C / 40.8°C
Mây cụm Mây cụm
56%
3.27 km/giờ

16:00

32.2°C / 37.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
5.81 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.5°C
Mây thưa Mây thưa
90%
4.85 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.06 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.97 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.71 km/giờ

07:00

26°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.79 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.8 km/giờ

13:00

28°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.31 km/giờ

16:00

30.5°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.82 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.78 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.39 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.3 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.22 km/giờ

07:00

24.1°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.72 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.26 km/giờ

13:00

24.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.63 km/giờ

16:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.06 km/giờ

19:00

24.3°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.49 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.78 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.97 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

10:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.4 km/giờ

13:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.16 km/giờ

16:00

27.6°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.28 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.41 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm

01:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.76 km/giờ

04:00

24.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.04 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.72 km/giờ

10:00

31.9°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.37 km/giờ

13:00

35.4°C / 41.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
49%
2.07 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

24.7°/34.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0