Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:58 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.38 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0