Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 15.1°
Sáng/Tối
17.6/ 16.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.7/ 13.4°
Sáng/Tối
14.2/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.4/ 15.3°
Sáng/Tối
12.8/ 17.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15.6/ 19.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 22.4°
Sáng/Tối
20.9/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 24°
Sáng/Tối
21.5/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 22.1°
Sáng/Tối
24.2/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 19.2°
Sáng/Tối
20.4/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 19.6°
Sáng/Tối
18.6/ 20.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 22.6°
Sáng/Tối
20.1/ 21.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Thấp/Cao

12°/18.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 km/giờ

Điểm ngưng

11.4 °C

Chỉ số UV

1.41