Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Thấp/Cao

25.7°/32.3°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0