Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Huyện Tiên Lữ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.34